IKSU-Total_Training-4014

Sex Stycken Gymråd Att Gå Efter

 

  1. Kroppen är en helhet som inte accepterar punktinsatser. Om man sköter 25 % av sitt kostintag perfekt och 25 % av sin träning optimalt, med resterande 50 % ägnat åt det sunda förnuftet, så kommer resultaten
  2. Träna styrketräning genom att börja med många set och många repetitioner. Träna länge med låga vikter och lär din kropp att kommunicera mellan hjärna och muskel. Låt muskeln anpassa sig till rörelsen innan du belastar den med tyngre vikter.
  3. Kroppens muskulatur utvecklas efter den belastning den regelbundet tvingas att lyfta. Vill du bli stark ska du träna med allt tyngre belastningar. Var noga med att säkerställa att du använder rätt muskler när du utför rörelsen. Öka belastningen långsamt. Förändra lite i taget.
  4. Träna med tempo. Använd gärna klockan som din personliga ”tidcoach”. Då har du både en sporre och ett tidseffektiviserande mål. På detta sätt tvingar du muskulaturen att lyfta mer vikt per tidsenhet, vilket ger positiva effekter.
  5. Det ska vara roligt att träna. Glöm inte det! Lägg till exempel in egna tävlingsmoment mot dig själv eller mot en kompis i gymmet.
  6. Träning är en livsstil och inget korttidsprojekt. Och en livsstil måste man trivas med, vad man än sysslar med.