Några steg for att bli sjuksköterska

bemanning sjuksköterska

Det första steget för att bli sjuksköterska är att skaffa sig en gedigen utbildning, oavsett om du vill bli en licensierad praktisk eller yrkesmässig sjuksköterska, registrerad sjuksköterska eller administratör. Alla dom kräver att studenterna tar examen från ett ackrediterat sjuksköterskeprogram för att bli licensierade.

Steg 1:

Välj en sjuksköterskeutbildning

Omvårdnad kan leda dig i många riktningar, från att börja som certifierad sjuksköterskeassistent eller personalsköterska till att arbeta dig upp till sjuksköterskeadministratör.

När du väljer din karriärväg bör du tänka på vilken typ av arbetsmiljö du föredrar. Till exempel kan sjuksköterskor arbeta på sjukhus, läkarmottagningar och andra medicinska miljöer, medan certifierade sjuksköterskeassistenter ofta arbetar på vårdhem. Vilken typ av miljö inspirerar dig mest?

Du bör också fundera på vilken roll du vill ha. Om du vill stödja medicinsk personal som en del av ett team kan en CNA eller LPN/LVN passa dig bra. Om du vill leda andra sjuksköterskor och assistenter eller övervaka system är en karriär som RN eller advanced practice nurse troligen en bra lösning.

Eftersom hälso- och sjukvården har så många olika aspekter specialiserar sig sjuksköterskor ofta på vissa områden, t.ex. geriatrik eller intensivvård. Om du har en passion för en viss typ av omvårdnad, fundera på vilken typ av utbildning du behöver för att nå dit.

Steg 2:

Ta en examen

Den karriärväg som du är intresserad av att följa kommer vanligtvis att diktera vilken typ av sjuksköterskeexamen du behöver. Sjuksköterskeprogrammen omfattar klassrumsundervisning samt klinisk erfarenhet. Klinisk utbildning ger dig möjlighet att få praktisk kunskap, ställa frågor i verkliga scenarier och få kontakt med sjuksköterskor. Erfarenheten kommer också att ge dig chansen att observera hur en medicinsk anläggning fungerar.

Innan du väljer ett program bör du bestämma hur sjuksköterskeskolan kommer att passa in i ditt hektiska liv. Om programmet är på campus, kommer du att ha tid att ta dig dit? Många kandidat- och masterexamina i omvårdnad kan avläggas online, med kliniska krav som fullgörs i en medicinsk miljö i ditt samhälle.

Innan du väljer ett program bör du bestämma hur sjuksköterskeutbildningen kommer att passa in i ditt hektiska liv.

Om du vill bli en RN, tar ett program med en associate’s degree kortare tid att slutföra, vilket gör att du kan komma in i arbetslivet tidigare. Nackdelen? Arbetsgivare kan vara mer benägna att anställa en sjuksköterska med en kandidatexamen eftersom de har en mer djupgående utbildning. Många sjuksköterskor med ADN-utbildning fortsätter dock att avlägga högre examina, ofta med hjälp av studieersättning från arbetsgivaren.

När du har din utbildning är ett utmärkt sätt att få jobb genom att kolla igenom Almias jobbannonser och deras bemanning sjuksköterska