koffein

Koffein minskar blodtillförseln till hjärtat under ansträngning

Koffein gör oss piggare, men minskar blodtillförseln till hjärtmuskeln under ansträngning. En studie utförd i Schweiz involverade personer som normalt dricker kaffe till vardags. Vid studiens början hade ingen av försökspersonerna druckit kaffe på 36 timmar. Blodtillförseln till hjärtat kontrollerades med hjälp av så kallad PET-röntgen, varpå deltagarna fick cykla på motionscykel innan ytterligare en likadan kontroll gjordes. Femtio minuter senare gjordes samma test om, men nu hade deltagarna fått i sig 200 milligram koffein. Det är ungefär samma mängd som finns i två koppar kaffe eller en vanlig PWO Drink.

En del av gruppen gjorde dessutom testet i ett rum som simulerade den tunna luften på 4500 meters höjd. Tanken med detta test var att imitera kranskärlsförträngning.

Resultatet var att koffeinet inte påverkade blodflödet till hjärtmuskeln när försökspersonerna höll sig stilla. Så fort de började anstränga sig minskade blodflödet med en femtedel (22%) hos gruppen som gjorde testet under normala luftförhållanden. Gruppen som hade simulerad kranskärlsförträngning fick en minskning i blodflödet med nästan det dubbla (39%).

Många friskvårdsanläggningar har kaffeautomater eller drycker som innehåller koffein, och det är inte ovanligt att så kallade bantningspiller innehåller koffein i någon form. För en fullt frisk människa är det ingen större fara, men lider man av något slags hjärtsjukdom så bör man ta det försiktigt med kaffe innan fysisk ansträngning.

Besök teamwellness.se för mer info om koffein