Läkare

Bemanningsföretag för läkare – hur fungerar det?

Är du utbildad och legitimerad läkare? Arbetar du kanske lite mer än vad du önskar? Önskar du lite mer flexibilitet i ditt arbete?

Då kan bemanningsföretag för läkare vara något för dig, de arbetar bland annat med läkarrekrytering. Att arbeta som inhyrd läkare kan för många betyda att flexibiliteten och friheten blir större än när man är anställd av en vårdinrättning eller av regionen. Man arbetar i stället som konsult och det brukar kallas hyrläkare eller stafettläkare.

Du väljer själv dina uppdrag vilket betyder att du har möjlighet att påverka din arbetstid samt under hur långa perioder dina uppdrag ska vara.

En del väljer längre uppdrag för att det känns tryggt och säkert att veta att man ska till den arbetsplatsen man känner sig hemma på och andra väljer kortare uppdrag för att de tycker om utmaningar och gillar att byta arbetsplatser ofta. Här brukar man känna sig själv bäst, vad man mår bra av och hur man känner inför nya utmaningar.

Du väljer också själv hur mycket du vill arbeta, de flesta bemanningsföretag för läkare som arbetar med läkarrekrytering erbjuder både heltids och deltidstjänster. Detta gör att flexibiliteten för dig ökar och du har möjlighet att i större utsträckning styra över din tid.

Hur påverkas min lön?

För de allra flesta är lönen en viktig del i vilken arbetsplats och arbetsform vi väljer. Det finns många företag som jobbar med läkarrekrytering så du har en hel det att välja mellan. Att arbeta som stafettläkare kan höja din lön ganska mycket, det räknas faktiskt som den mest effektiva metoden att påverka sin lön.

En stafettläkares lön ligger i regel på 50-100 % mer än en läkare som arbetar inom regionen eller kommunen. Så förutom frihet och flexibilitet kan du dessutom förhandla upp din lön avsevärt.

Hur blir jag anställd som stafettläkare?

Vill man arbeta som stafettläkare utöver sin primära anställning behöver man sin arbetsgivares godkännande för detta. De företag som arbetar med läkarrekrytering brukar kunna hjälpa dig med processen.

Att arbeta som stafettläkare gör man som konsult, du kan göra det på heltid eller utöver din ordinarie anställning. Arbetar du inom landstinget brukar de inte godkänna att du i första hand arbetar som stafettläkare internt inom samma landsting. Här finns det en karenstid på 6 månader att ta hänsyn till.

Arbetar man däremot inom den privata sektorn inom ett visst landsting krävs det ingen karenstid, då är det fritt fram under förutsättning att din arbetsgivare har godkänt din bisyssla.