Onico

Är du gravid? Sluta snusa tobak och nikotin nu!

Onico

Snusning under graviditeten kan leda till att barn föds för små eller för tidigt (för tidig födsel) och vissa fosterskador. Det kan vara svårt att sluta snusa, men det är ett av de bästa sätten för en kvinna att skydda sig själv och sitt växande barn.

Många vet att snusning orsakar cancer, hjärtsjukdomar och stroke. Men kvinnor som snusar under graviditeten utsätter sig själva och sina växande barn för risk för andra hälsoproblem. Det bästa sättet att göra en snabb övergång är helt enkelt att börja snusa Onico som är helt tobak och nikotinfritt.

Snusning under graviditeten påverkar ditt växande barns hälsa

Snusning under graviditeten kan leda till att barn föds för små eller för tidigt. Kvinnor som snusar tobak under graviditeten löper större risk att få ett barn med en defekt i munnen och läppen som kallas orofacial spalt.

Det är aldrig ”för sent” att sluta snusa tobak under graviditeten

Det är bäst att sluta snusa innan du blir gravid. Men för kvinnor som redan är gravida kan ett så tidigt som möjligt tobaksstopp ändå bidra till att skydda deras barn mot vissa hälsoproblem, t.ex. att de föds för små eller för tidigt. Det är aldrig för sent att sluta.

Det är viktigt att sluta med tobak för gott. En kvinna kanske tror att det är säkert att börja snusa eller röka igen efter att barnet har fötts. Men barn till mammor som framförallt röker kan andas in passiv tobaksrök som kan skada deras hälsa. Även om det kan vara svårt att sluta för gott är fördelarna värda det – ett friskt barn och många fler år av god hälsa att njuta av tillsammans med honom eller henne.